2017. június 22., csütörtök

Kövér László: Proletár őszinteséggel megmondom...

 

Szövegközi kép 2Patrubány Miklós, Drábik János és Fuksz Sándor tegnapi nemzetpolitikai előadása során kiderült, hogy mikor kezdődött Kövér László és Orbán Viktor "barátkozása" a Magyarok Világszövetségével, pontosabban Patrubány Miklóssal. A leleplező vallomás Kövér Lászlónak egy lakossági fórumán hangzott el 2010. november 11-én, a Szombathely melletti Gencsapátiban, amikor a 2/3-os FIDESZ-KDNP többségű Országgyűlés elnökét meghívták egy lakossági fórumra, és ahol elhangzott az a kérdés, hogy miért bojkottálja a kormány a Magyarok Világszövetségét? Kövér László "proletár őszinteséggel" válaszolt... 

Ide, vagy a képre kattintva mindnyájan meghallgathatjuk: 

Az MVSZ, a Magyarok Világszövetségének a bojkottja 

"Nem az volt a probléma - félreértések elkerülése végett -, hogy nem Orbán Viktor személyes jelöltje, Boross Péter nyerte el az elnöki széket, hanem azért beszéltük rá, beszélte rá a miniszterelnök úr, az akkori meg a mostani Boross Pétert, a másik volt miniszterelnököt arra, hogy induljon el annyi idős fejjel - már akkor sem volt éppenséggel fiatal, meg volt miniszterelnökként, ami azért presztizs szempontjából, ha vereséget szenved, mint ahogy az megtörtént, mégiscsak kockázatos vállalkozás volt -, hogy induljon el a Magyarok Világszövetségének elnöki székéért, mert mindenáron meg akartuk akadályozni, hogy Patrubány Miklós legyen az elnök, na most egyenesen, proletár őszinteséggel megmondom..." 

Következésképp: Orbán Viktor és Kövér László nem azért kezdett tizenhét évvel ezelőtt "barátkozni" Patrubány Miklóssal, mert Ő a Magyarok Világszövetségének elnöki minőségében valami kifogásolnivalót követett volna el, hanem eleve összeszövetkeztek ellene, hogy megakadályozzák MVSZ elnökké történő megválasztását. Furcsa és szomorú látlelete ez a magyarországi demokráciának és jogállamiságnak, amikor az épp hatalmon levő miniszterelnök összefog a vezető kormánypárt elnökével, aki egyben a titkosszolgálatok feje, és azért, hogy tevőlegesen beavatkozzanak egy pártoktól és kormányoktól független civil szervezet tisztújításába, a legnagyobb magyar nemzeti szervezet, a Magyarok Világszövetsége életébe... 

9276/170616
*
Előzmény:
Megvonták az MVSZ támogatását
Szövegközi kép 1 Orbán Viktor szerint a szövetségnek rendeznie kell sorait
Az Országgyűlés kedden este Herényi Károly (MDF) és Pósán László (Fidesz) javaslatára csaknem 237 millió forintot csoportosított át a Magyarok Világszövetségétől (MVSZ) az Illyés Közalapítványhoz, ezzel a szervezet gyakorlatilag elesett a költségvetési támogatástól. Az MVSZ vezetése felháborodva fogadta a döntést, de a kormányfő szerint a parlament nem garantálhatja két évre előre egy rendezetlen helyzetű szervezet költségvetési támogatását.A Magyarok Világszövetsége esetében semmilyen, nyugtalanságra okot adó tényt nem látok. A parlament a kormány által a világszövetség számára javasolt összeget az Illyés Alapítványhoz csoportosította át, tehát azt továbbra is nemzetpolitikai célok szolgálatába állította – közölte tegnap Orbán Viktor miniszterelnök. Hangsúlyozta: az Illyés Alapítvány mindenki, így az MVSZ számára is elérhető. Orbán Viktor szerint a parlamenttől nem volt elvárható, hogy egy rendezetlen szervezetnek két évre előre támogatást garantáljon. Hozzátette: az MVSZ-nek rendeznie kell sorait, békességet kell teremtenie, és jogilag kezelhető, egyértelmű helyzetet kialakítania.Tabajdi Csaba (MSZP) úgy vélekedett: a világszövetségben kialakult kaotikus helyzetért egyaránt felelős a magyar kormány és a szövetség számos tisztségviselője, köztük Tőkés László tiszteletbeli elnök. Szerinte a parlamentnek törvényt kellene alkotnia az MVSZ működéséről. Csurka István, a MIÉP elnöke elmondta: az Országgyűlés nem véletlenül hozta meg döntését. – Újjá kell szervezni a világszövetséget, mert mostani formájában nem kielégítő a működése – tette hozzá.– Az MDF-ből kiszorult frusztráltak megindították a szellemi és az anyagi taxisblokádot az MVSZ ellen – mondta tegnap Acél Ferenc, a szövetség sajtószóvivője. Patrubány Miklós elnök szerint az Országgyűlés egy tollvonással megfosztotta teljes költségvetési támogatásától a legnagyobb magyar civil szervezetet. Hozzátette: a világszövetség költségvetési támogatásának „lenullázását” paradox módon éppen az ellenzék – kivéve a MIÉP-et – nem támogatta. Az MVSZ elnöki kollégiuma megállapította, hogy a költségvetési megvonás nyilvánvalóan öszszefügg azzal, hogy a szövetséget megpróbálták kirekeszteni a Magyar Állandó Értekezletről is. Patrubány Miklós korainak nevezte azt a kérdést, hogy milyen forrásokból finanszírozzák a jövőben a szervezet működését. Ugyanakkor leszögezte: számítanak a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlására.

 /Forrás: https://mno.hu/migr_1834/  2000. december 14./*B.Kiss-Tóth László 2017.06.21.

*

*Míg az Antall-kormány által előszeretettel létrehozott és az utána következő kormányok által is anyagilag százmilliókkal támogatott  Illyés Közalapítvány működése 2007-ben csúfos véget ért, addig a Magyarok Világszövetsége a legelső Fidesz-kormány máig tartó támogatás-megvonása ellenére, ha nehezen is, de mind a mai napig él és virágzik. Mert az igazmagyarok összetartják... *B.Kiss-Tóth László 2017.06.21.

*

Novák Lajos:

Az alapítványnak elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy az IKA megalapításától vezérelve számos önszerveződő kezdeményezés jelent meg: közösségek, egyesületek, alapítványok, civil szövetségek a kultúrától az oktatáson keresztül a szociális területen át a gazdaságig és a politikáig kezdték behálózni a határon túli magyar társadalmat. Kialakult az a tanácsadói, politikusokból és szakemberekből álló elit, amely megpróbálta a maga igényei szerint befolyásolni a támogatások rendszerét. De mindezért vagy ennek ellenére a támogatások jó helyre kerültek, a határon túli közösségek céljait szolgálták. Kialakultak az alkuratóriumok, majd az azokon belül működő szaktestületek. Létrejött egy határon túli irodahálózat, amely hatékonyan tudta segíteni a pályázatok meghirdetését, begyűjtését, feldolgozását, előzetes ellenőrzését, a támogatások eljuttatását, az elszámolásokat, a hiányok behajtását. Ezek az irodák nagyfokú helyismerettel rendelkeznek mind a mai napig, és szervesen illeszkednek a határon túli civil hálózatok rendszerébe. 
Az IKA aranykorát a Fidesz-kormány alatt élte. Nem tagadom, voltak hibák. Több tévedés is történt. De tény, hogy a napi politika fontosnak tartotta az alapítványt és a megvalósítandó célokat. Ezzel összhangban pedig a támogatások összege is jelentősen megnőtt. Jelentős projektek nőttek ki, többrégiós átfogó programok jöttek létre az oktatás, a kultúra, a tudomány és a média terén is. Teljes mértékben kiépült az IKA határon túli irodai, alkuratóriumi és szaktestületi láncolata. A döntések háromszintűvé váltak: szaktestület–alkuratórium–főkuratórium. A támogatási igények és a támogatások összege évről évre folyamatosan emelkedett. 
A gondok is inkább ott jelentkeztek, hogy hirtelen több és megnövekedett igénynek kellett megfelelni: több ezer pályázatot már nehéz volt a hagyományos papíralapú technikákkal karbantartani, a modernizációval a pályázati rendszer digitalizálása elkerülhetetlenné vált. Több egyéb probléma is megoldásra várt. A hasonló alapítványokkal és szervezetekkel (Határon Túli Magyarok Hivatala, Apáczai Közalapítvány, Új Kézfogás Közalapítvány, Segítő Jobb Alapítvány, Mocsáry Alapítvány) szükséges egyeztetni a támogatási koncepciókat. Közös adatbázist kellett volna építeni, szigorítani az elszámolásokat, fokozottan betartatni a határidőket, vizsgálni a támogatások hatékonyságát, helyszíni szemléket lebonyolítani. Felmerült egy normatív támogatási rendszer kialakításának szükségessége is: ad hoc döntésekből nem lehet hosszú távon építkezni. Tartalmilag megmaradtak a kis összegű, pár tízezer forintos támogatások (falunap, egyszerűbb technikai berendezések stb.), és ezek mellett fokozottan megjelentek az igények a nagy összegű, hosszú távú beruházások iránt: templom-, kultúrház-, művelődésiközpont-építés, színház-, média-, könyvtártámogatás, szórványkollégiumok, felsőoktatás stb. Érdemes tanulmányozni a tizenhat évet átfogó támogatási adatbázist (www.ika.hu). 
Az IKA kapta meg a kedvezménytörvényben megfogalmazott oktatási-nevelési támogatások kezelésének jogát. Széles irodahálózat épült ki a határon túli pedagógusszövetségek segítségével. Több tízezer határon túli család kapott jelentős támogatást a gyermekek oktatására. A 2002-es kormányváltás után felgyorsultak az IKA körül az események. Partneralapítványok szűntek meg. Lejárató hangvételű cikkek kezdték uralni a médiát, amelyek korrupcióról és visszaélésekről számoltak be, és azóta sem olvasható egyetlen médiumban sem pozitív hangvételű hír az IKA-ról. Több hónapos állóháború után felállt az új kuratórium, amely képtelen volt kezelni a helyzetet. 
Az oktatási-nevelési támogatások ügye a Határon Túli Magyarok Hivatalához került át. Az Állami Számvevőszék hónapokon át vizsgálta az IKA pénzügyeit, de pár észrevételtől eltekintve nem talált komolyabb szabálytalanságokat. Egy pályázó ellen még sikertelen bírósági pert is kezdeményezett az új kuratórium. A sajtó a per visszhangjától volt hangos. A kormány által juttatott támogatás először csak reálértékben csökkent. Nincsen pozitív imázs, nem kaptunk hírt eredményes pályázatokról, pedig szép számmal voltak ilyenek. Nem történt utalás az Illyés-évfordulóra, nem volt tizenöt éves jubileum. Megszűnt a horvátországi alkuratórium, további problémák jelentkeztek az ukrajnai alkuratóriumban. Megszűntek a nagy projektek. Pozitívumként talán egy könyvtár-támogatási projektet tudok említeni (továbbá nagy fenntartásokkal az EU-pályázatokhoz nyújtandó önrészprojektet). A meglevő külső és belső gondokat továbbra sem sikerült feloldani. Az irodán belül is érzékelhető volt a leépülés. Illyés Mária, az alapítvány névadójának lánya már nem vett részt a kuratórium munkájában. A kormányzat létrehozta az IKA struktúrájával párhuzamosan a Szülőföld Alapot, majd fokozatosan tovább csökkentette az IKA támogatását. Pomogáts Béla, a kuratórium elnöke ugyan tiltakozott, de hiteltelenül, nagyon későn és nagyon visszafogottan. 
2006. december 27-én a kormány megszüntette az Illyés Közalapítványt. A Gyurcsány-kormány döntésének indokai elfogadhatatlanok, és mindenféle szakmai alapot nélkülöznek. Egy meglevő és működő struktúrát vertek szét érdemi reformkísérlet nélkül. Számomra az Illyés Közalapítvány a nemzeti integrációra, az egységes magyar nemzetre irányuló közösségi akaratot testesítette meg, hibáival együtt is. 
Sokat szenvedett, élhetett volna még, de talán már jobb is így neki. Nyugodjon békében! 
(Novák Lajos)
A szerző az Illyés Közalapítvány volt munkatársa

/Forrás: https://mno.hu/velemeny/illyes-kozalapitvany-elt-tizenhat-esztendot-459859  2007. január 20./*B.Kiss-Tóth László 2017.06.21.

2017. június 21., szerda

Mi már kipróbáltuk az atlétika pályát a győri EYOF-központban - videó, fotók

Mi már kipróbáltuk az atlétika pályát a győri EYOF-központban - videó, fotók
A végső visszaszámlálás tart: 34 nap van hátra és megnyitja kapuit a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál. A 6,6 milliárdos sportlétesítményben a 72 órás próbaüzem sikerrel megtörtént, a használatbavételi engedély folyamatban van. A burkolási, festési munkák befejeződtek, jelenleg a sportpályákra koncentrálnak gőzerővel a szervezők.

1500 ülőhely az atlétikai pálya mellett

A szabadtéri atlétikai pályára lefektették a speciális ízületkímélő, vörös-sárga színű rekortánt, a távolugró gödrök és a dobókör szintén készen várják Európa legtehetségesebb ifjúsági atlétáit. A kilenc kemény borítású teniszpálya közül többre már elhelyezték a zöld-lila színű, három rétegű felületet. Ugyanilyen kemény borításon rendezik az egyik legjelentősebb amerikai profi teniszversenyt, a Miami Opent.

"A sportpályák és -szerek építése mellett hamarosan helyükre kerülnek a bútorok, az öltözőszekrények. A mobillelátók telepítése szintén zajlik, csak az atlétikai pálya köré 1500 ülőhelyet rögzítünk" - mondta Simon Csaba, az építtető Győr Projekt Kft. ügyvezetője. A sportlétesítményt övező 400 új parkoló többsége szintén kész.

 


Az összes győri helyszín

Cikksorozatunkban elsősorban a Radnóti utcai új sporttelepre helyeztük a hangsúlyt - az atlétika, a torna, a cselgáncs és a tenisz versenyeket rendezik itt -, de más győri helyszíneken is küzdenek majd a csillogó érmekért a fiatal tehetségek. A kézilabdára az Audi Aréna Győr sportcsarnokban, a kosárlabdára a Mobilis melletti új kiscsarnokban és a Bercsényi-iskolában, a röplabdára az Egyetemi Csarnokban kerül sor. Az úszószámokat az új győri uszodában tartják, a kerékpározás versenypályája érinti a keleti elkerülőt. A kajak-kenu pályát Aranypart II.-n, a holtágon jelölik ki.

"Utóbbi helyszíneken is dolgozunk többek közt a szükséges infrastruktúra telepítésén, a belépési pontok kialakításán. A győri uszodát június 21-25-ig nem vehetik igénybe az úszók a serdülő Országos Bajnokság miatt. Utóbbi viadal hivatalos tesztverseny az EYOF-ra. Utána július 17-ig újra látogatható lesz az uszoda" - közölte Simon Csaba. Ami biztos, hogy a budapesti vizes vb előtt a klasszisokkal teletűzdelt felnőtt holland válogatott is tart edzéseket a győri uszodában.

 
Ugyanilyen teniszpályán vívta Federer és Nadal a miami-i verseny döntőjét pár hónapja.


1000 fős gyereksereg

Az EYOF után mi lesz a sportkomplexum sorsa? - vetettük fel. "Ahogyan az uszodát a Győri Úszó Sportegyesület közel 600 fős utánpótlása használja, az olimpiai csarnokokat a Győri Atlétikai Club 1000 fős gyerekserege lepi majd el. Üresen biztosan nem maradnak a sportpályák, a létesítmény kiváló edzőtáborozási lehetőségeket nyújt. Augusztusban például a magyar cselgáncs válogatott 180-200 fővel készül majd nálunk" - hallottuk Simon Csabától. A sportlétesítmény karbantartási munkálataira a közbeszerzés előkészítése folyamatban van, míg a büfék üzemeltetésére pályázatot írtak ki. A belsős és külsős kollégákkal együtt körülbelül 100 új munkahely jön létre a Radnóti utcai új sporttelepen.
Olimpiai Sportpark

A győri menetrendben a "Radnóti Miklós utca, Bercsényi liget" buszmegállóhely neve "Olimpiai Sportpark"-ra változott június közepén.

Magyar püspökök a menekültek mellett

A Menekültek Világnapjára Beer Miklós váci római katolikus megyés püspök és Fabiny Tamás evangélikus püspök közös videoüzenetben biztosították támogatásukról a menekülteket, és kértek másokat is, hogy tegyenek hasonlóképpen.
„Minden nap emberek ezreit űzik el az otthonukból a háborúk. Olyan embereket, mint ön. Olyan embereket, mint én" –  hangzik el a videóban.

A két egyházi elöljáró hangsúlyozta, ezek az emberek az erőszak elöl menekülnek és mindenüket hátrahagyják, mindenüket, kivéve az álmaikat és a reményt, hogy egy békésebb jövőt találnak.

„Hisszük, hogy minden menekült megérdemli, hogy biztonságban éljen. Mi a menekülteket támogatjuk" – tették hozzá a videoüzenetben.


 

Fának csapódott - Halálos baleset a 84-es főúton Peresztegnél - fotók

A rendőrség közleményéből kiderült, a helyszíni szemle adatai szerint egy személygépkocsi közlekedett a 84-es számú főúton Sopronkövesd irányából Nagycenk felé, amikor a 104-es kilométerszelvénynél eddig tisztázatlan körülmények között az úttestről lehaladt és egy fának ütközött, majd az út melletti füves területen állt meg. A közlekedési baleset következtében a személyautó 37 éves vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A közúti közlekedési baleset bekövetkezésének körülményeit a Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.
Halálos baleset a 84-es főúton Peresztegnél



Előzmények - Életét vesztette egy ember, amikor autója letért az útról, majd az oldalára borult a 84-es főút 106-os kilométerénél, Pereszteg közelében - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szerdára virradó éjszaka.

A baleset áldozatát feszítővágóval szabadították ki a járműből a tűzoltók. Az érintett útszakaszt a mentés idejére lezárták a forgalom elől.

Fának csapódott - Halálos baleset a 84-es főúton Peresztegnél - fotók
kisalfold.hu

Olyasmire készül az EU, ami sokaknál kiveri majd a biztosítékot

Olyasmire készül az EU, ami sokaknál kiveri majd a biztosítékotMéhkasba nyúlna az Európai Unió azzal, hogy előírná a felhasználók adatainak titkosítását, a hatóságokat pedig kizárná abból, hogy le tudják hallgatni ezeket az üzenetváltásokat.Az utóbbi időben komoly vita tárgyát képezte, hogy az államnak mennyire kellene belenyúlniuk a titkosított adatáramlásba. Míg az egyik fél azzal érvel, hogy a terrorcselekmények miatt tiltani, de legalábbis erősen szabályozni kellene azok használatát – a hatóságnak pedig létre kellene hozni egy "hátsó ajtót", amin keresztül belépve bármikor lehallgathatnánk a titkosított üzenetváltást –, addig a kiberbiztonsági szakemberek szerint éppen hogy erősíteni kellene az adatáramlás közel lehallgathatatlan formáját.

Állami szinten meglehetősen keveset hallani arról, hogy az adatvédelem mellett érvelnének a vezetők, most azonban ez is megtörtént. Az Európai Unió ugyanis azt tervezi, szabályban írják elő a végpontok közti titkosítás alkalmazását, a hátsó ajtók használatát pedig egyenesen megtiltanák.Az Engadget beszámolója szerint az Európai Parlament fontosnak tartja, hogy az uniós polgárok számára a személyes adatok titkossága és védelme garantált, a beépített hátsó ajtók pedig e tekintetben komoly kockázatot jelentenek. Az erre vonatkozó szabályozást azonban nem lesz könnyű meghozni, mert miután az Európai Parlament elfogadja, még az Európai Tanács is felül fogja vizsgálni.

A legnagyobb ellenlábasok azok az országok lehetnek, ahol nem nézik jó szemmel az adatok titkosítását. Ilyen lehet Magyarország is, 2016 márciusában a kormány javában azon dolgozott, hogy betiltsák a hívásainkat lehallgathatatlanná tévő alkalmazásokat. Pedig egy magyar cég ebben is világszínvonalú fejlesztést csinált.

Az iparág képviselői szerint a titkosításra azért is van szükség, mert csak így lehet garantálni a személyes adatok biztonságát, és kizárni azt, hogy az állam akkor is hallgatózzon, amikor ahhoz semmilyen joga nincs. Az utóbbi idők egyik legnagyobb ilyen ügye nem is olyan régen zajlott előttünk: az FBI egy 2015 decemberében történt terrortámadás kapcsán kérte az Apple-t, törjék fel a tettes iPhone-ját, a cég azonban erre nem volt hajlandó. (Az erre lehetőséget adó hátsó ajtót 2014-ben vették ki az iOS-ből.) A hatóság akkor több hónapig próbálkozott, mire sikerült célt érniük, amire az Apple igen határozottan reagált.
hvg.hu

Állatkínzó cigányok putrija elé vonulnak az ultrák


Szövegközi kép 9


-összefogtak ismét egy jó cél érdekében, mindenkit szeretettel várnak

A súlyosan cigányfertőzött Nagycserkesz nevével már többször találkozhattak hűséges olvasóink. Ha valaki a szabolcsi település nevét beüti oldalunk jobb felső sarkában található keresőink valamelyikébe, akkor szinte csakis cigánybűnözés rovatunkat sajnálatosan gazdagító ügyekbe ütközik. Ez a cikk sem lesz kivétel. 

A nyíregyházi Állatbarát Alapítvány még áprilisban mentette ki a nagycserkeszi cigánysor egyik putrijából a megkínzott Fülöpöt. A cigányok borzalmas körülmények között tartották, a helyszínre érve még az állatmentősök is elszörnyülködtek a látottakon. Egy fiatal, két-három év körüli német juhász keverék kutyus kuporgott egy vashordóban, alig egyméteres láncon, víz és élelem nélkül. A feje a felismerhetetlenségig eltorzult, "köszönhetően" a szorosan rácsomózott műanyag zsinórnak. 

Szövegközi kép 1

Szövegközi kép 2

Az esetről az RTL Klub híradója is készített összeállítást, természetesen az állatkínzók származásának gondos kifelejtésével. 

Videó:

Fülöp történetét az alapítvány tolmácsolásában ide kattintva lehet bővebben megismerni.
Szövegközi kép 3


Szövegközi kép 4

Azonban a szakértő hozzáállás és a segítő befogadás ellenére a megkínzott kutya szervezete június elején feladta a küzdelmet. 

Szövegközi kép 5



Szövegközi kép 6Ezek után döntöttek úgy a futballszurkolók, hogy csapatszínektől függetlenül, összefogva, egy emberként lépnek fel a bestiális állatkínzást elkövetőkkel szemben, hátha az egész ország figyelmét fel tudják hívni a létező problémára. Június 25-én közvetlenül a nagycserkeszi állatkínzó cigányok háza előtt fognak demonstrálni, természetesen nemcsak a sportszeretők, hanem minden jóérzésű magyar ember jelenlétére számítanak. 

Alább olvasható a Szurkolók az állatkínzás ellen nevű csoport felhívásának egy részlete. 

Szurkolók az állatokért 

Egy szűkebb körben már régóta téma volt köztünk, szurkolók között, hogy valamit tenni kellene, hiszen egyre nehezebben viseltük, ami idehaza történik, vagyis ami idehaza nem történik az állatok védelmében, s tehetetlenül szemléltük, hogy újabb és újabb állatkínzó ússza meg a felelősségre vonást. Sokszor elhangzott, hogy valamit tenni kellene, valamit csinálnunk kell, hallatnunk kell a hangunk, hiszen az nem lehet, hogy egy ilyen erős közösség csöndben tűri ezt. A közelmúltban már érezni lehetett, hogy valami elkezdődött, valami nagy dolog van készülőben, hiszen megszületett a Fradi Dog Rescue, és egyre több táborról lehetett hallani, hogy bár névtelenül, de komolyan kiveszi a részét az állatvédelemből. 

Aztán Fülöp halálával végleg betelt a pohár! 

Sokunkat szó szerint sokkolt az a kegyetlenség, ahogy egy újabb élőlényt megkínoztak, megnyomorítottak, s végül meggyilkoltak, s attól tartunk, ha tovább tűrjük ezt, ha nem kapnak az illetékesek egy határozott jelzést, hogy elég volt, akkor tovább folytatódik ez a tendencia, s továbbra is büntetlenül megúszhatja bárki, akinek éppen állatokat támad kedve lemészárolni. Ha nektek is elegetek van az állatkínzásból, akkor tartsatok velünk az első, és azt azt követő demonstrációkra. (...)

Szövegközi kép 8

Aki valóban tenni akar valamit az állatokért, vagy csak egy gyertyát gyújtana Fülöpért, az tartson velünk most, és mutassuk meg, hogy mennyien tudunk összefogni egy jó ügyért! Kérünk minden szurkolót, klubhovatartozástól függetlenül, hogy tartson velünk 2017. 06. 25-én vasárnap Nagycserkeszre egy demonstrációra, hallassuk a hangunk, és gyújtsunk meg egy gyertyát azon a helyen, ahol Fülöp hónapokig szenvedett! 

Bár a kezdeményezés tőlünk, szurkolóktól indult, természetesen nem csak szurkolókat várunk erre a békés demonstrációra, bárkit szívesen látunk, aki jelenlétével támogatná az ügyet, így állatbarátok, állatvédő szervezetek, s a média jelenlétére is kiemelten számítunk, hiszen akkor lesz sikeres ez a megmozdulás, ha példátlan visszhangja lesz a hazai, s talán a külföldi sajtóban is. 

Találkozó: Nyíregyháza, Tesco-parkoló 11.30 - 12.15 
Demonstráció: Nagycserkesz 13.00 - 15.00 

Kérünk mindenkit, hogy fekete pólóban/felsőben érkezzen, s hozzon magával egy gyertyát! Jogokat az állatoknak, letöltendő börtönbüntetést az állatkínzóknak!


/Forrás: https://kuruc.info/r/2/174065/ 2017.06.18./*B.Kiss-Tóth László

Németh Márton: 903 plébániát zár be egy német püspökség

A Sátán kinyújtotta karmait...
Az erős, keresztény Európának 
immár örökre vége?

Szövegközi kép 1



Komoly válságban van az egész német egyház, most az egyik legrégebbi egyházkerület kénytelen bezárni összes plébániájának 96%-át.

Stephan Ackermann püspök, a trieri egyházmegye vezetője jelentette be, hogy felszámolnak 903 plébániát, így összesen 35 marad, a püspök szerint egyházi válság van Németországban. 

Adalék a hírhez, hogy Reinhard Marx bíboros ismertette, hogy 2016-ban a müncheni érsekség szemináriumába egyetlen papnövendék jelentkezett, miközben 1,7 milliós katolikus lakosság van. Azt is hozzátette, hogy a Ferenc pápa által javasolt megoldást kell bevezetni: a paphiánnyal küzdő egyházmegyékben kipróbált házas férfiakat kell papi funkcióba emelni (viri probati).


2017. június 20., kedd

RIASZTÁS - A vád szerint Lajcsi 25 évig lopta az áramot

„Hagyjanak bennünket békén” - Miniszterelnöki interjú 2017.06.16.

Magyarországon ülésezett a NATO kiképzési és oktatási munkacsoportjait i...

Egy bogár, ami hihetetlenül veszélyes!


Ezek a poloskák vérrel táplálkoznak. Onnan kapta a nevét, hogy leggyakrabban éjszaka támad, és a száj körül csípi meg az embert. Ezután a seb mellé üríti váladékát, amivel veszélyes parazitát juttat az ember szervezetébe. 

Ez egy élősködő rovar, amely terjeszti, valamely esetben halálos Chaganas betegséget az emberekre úgy mint az állatokra is. 

A fertőzöttnek ugyanis tizenhétszer nagyobb esélye van rá, hogy szív- és érrendszeri betegségben haljon meg 

Ha megtörténne, hogy ez a rovar megcsípné, a tünetek a következők:  Magas láz,  fáradtság, kiütések, hasmenésvégtagduzzanat. 
Évekig lappanghat a kór a szervezetben, a tüneteit pedig könnyen össze lehet keverni egy náthával vagy más betegséggel.
Ha valamilyen rovar megcsíphette önöket és megjelent valamely tünet a fentebb felsoroltakból, menjen minél hamarabb orvoshoz. 
Egyre több helyen találkozhatunk ezzel az átlagosnak tűnő bogárral, nem árt, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy nem egy átlagos bogárról van szó, hihetetlenül veszélyes, akár halálos is lehet a vele való találkozás. A most következő cikkben elmondjuk, mire kell odafigyelnetek!
Viszket mindenem, ha csak a bogarakra, vagy rovarokra gondolok. Elképzelhetitek, hogy mennyire irtóztam, amikor a gyilkos poloskáról (Triatominae) hallottam. Angolul úgy nevezik ezt a bogarat, hogy “csókolózó bogár”. Csókolózó? Igen, ártalmatlanul hangzik, azonban ezeknek a parazitáknak a terjedése halálos lehet az emberekre és állatokra egyaránt. Nem csoda, hogy ezt a poloskát gyilkos poloskának nevezik. És most jön az igazán ijesztő rész: ez a fajta poloska egykor még meglehetősen ritkán fordult elő, azonban napjainkban a számuk rohamosan növekedik. Dél-Amerikában és az Egyesült Államokban emberek ezreit fertőzte meg. Több mint 300.000 ember már fertőzött csak az Egyesült Államokban, és Texasban eddig körülbelül 400 kutya halt bele a fertőzésbe.
Ezek a poloskák vérrel táplálkoznak. A szem és száj körüli részét támadják meg az embereknek és állatoknak egyaránt, miközben alszanak. A széklet is tartalmazhatja ezeket a halálos parazitákat. A probléma az, hogy nagyon könnyen szaporodnak és terjednek, hiszen a fertőzött kutyák széklete bármilyen más állatot is megfertőzhet. A korai tüneteket nehéz felismerni, ezért néma gyilkosnak is nevezik, mert egészen tünetmentes lehet mindaddig, ameddig hirtelen megjelennek a tünetek. Függetlenül ettől, nagyon fontos, hogy tudatában legyünk a lehetséges tünetekkel.

A lehetséges tünetek: gyengeség, egyensúly elvesztése, rohamos görcsök, remegés, hasmenés, puffadás, étvágytalanság, depresszió
szapora szívverés...
Igaz, hogy ezek a tünetek elég gyakoriak más egészségügyi problémák esetében is, de ha mégis váratlanul észleled ezeket a tüneteket, akkor időben kezelheted a problémát. A következőképpen csökkentheted a kockázatát, hogy a poloska befészkelje magát az otthonodba:
  • a háziállatokat biztonságos helyen tartsad éjszaka, mivel ezek a poloskák éjszaka jönnek elő
  • távolítsd el a ház közelében lévő fatuskókat, köveket
  • a kutyaház is legyen higiénikus, legyen távolabb a földtől
  • helyezz el a lakástól távolabb egy néhány kültéri lámpát, mert azok vonzzák a bogarakat
  • tartsd az udvart és a lakást tisztán.


/Forrás: http://www.agraroldal.hu/ veszelyes-bogar.html 2016.07.21./ Dr. Hegedüs Endre 2017.06.17-i ajánlásával. *B.Kiss-Tóth László

Korábbi bejegyzések

Vezető hírek

Portfolio.hu Online Gazdasági Újság

Híradó

HunHír.Hu

kisalfold.hu - A címoldalon