Honosítási kérelmet ad be Tőkés László Debrecenben

Orbán Viktor figyeli Tők...
Orbán Viktor figyeli Tőkés Lászlót, aki hamarosan magyar állampolgár (is) lesz
Népszabadság - Reviczky Zsolt
A városháza tájékoztatása szerint Tőkés László a nap folyamán találkozik Kósa Lajos polgármesterrel, a Fidesz ügyvezető alelnökével is. Az európai parlamenti képviselő kíséretében a cívisvárosba látogat Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke, Orbán Mihály, az EMNT partiumi régió-elnöke, Török Sándor, az EMNT bihari elnöke és Zatykó Gyula, az EMNT által működtetett Demokrácia Központok partiumi igazgatója is.

Arról egyelőre nincs információnk, hogy Tőkés László miért éppen Debrecenben nyújtja be honosítási kérelmét. Úgy értesültünk, ez összefüggésben lehet azzal, hogy a cívisvárosban áprilisban nagyszabású ünnepséget rendeznek az új törvényi szabályozás szerint kettős magyar állampolgárságot szerzők tömeges eskütételére, amelyre meghívást kap Tőkés László is.Eddig csaknem 12 ezer egyszerűsített honosítási kérelem érkezett az illetékes hivatalokhoz - közölte a nemzetpolitikai államtitkárság Wetzel Tamás miniszteri biztos tájékoztatása alapján. A tízezredik kérelmet csütörtökön adták be, és a péntek 14 órás adatok szerint 11.889 kérelmet fogadtak be a külképviseletek, az anyakönyvezetők, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársai.

Szabadkán, Csíkszeredán, Kolozsváron a legnagyobb az érdeklődés, de további 47 külképviseleten is adtak már be kérelmet. Az igényléseket körülbelül fele-fele arányban nyújtják be a külképviseleteken és Magyarország területén - közölték.

Az egyszerűsített honosítási eljárás zökkenőmentesen zajlik, az első három hétben semmilyen probléma nem merült fel. Az eljárás során a hivatalok munkatársai eddig szinte csak pozitív visszajelzést kaptak a kérelmet benyújtó, honosítással élni kívánó határon túli magyaroktól.

Egyszerűsített honosítási kérelmeket január 3-tól lehet benyújtani. A kérelmek 2200 magyar anyakönyvi hivatalban, több mint 90 külképviseleten, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálati irodáiban adhatók be. Wetzel Tamás miniszteri biztos korábban azt mondta, hogy az első évben 250-400 ezer kérelmezővel számolnak.

Magyar állampolgárságot azok az emberek vagy leszármazottaik kérhetnek, akik 1920 előtt vagy 1938 és 1945 között magyar állampolgárok voltak, beszélnek magyarul, és nincs valamilyen kizáró közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági ok. A törvény - az eddigitől eltérően - a határon túli magyaroknak nem szabja az állampolgárság megszerzésének feltételéül a bejelentett magyarországi lakóhelyet.
nol.hu

A Magyar Kultúra Napja - kitüntetettek a régióban


Nemzeti Erőforrás Minisztérium díjazottjai a régióban:

Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter, Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár és Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár kitüntetéseket adott át a Magyar Kultúra Napja alkalmából pénteken Budapesten, az Iparművészeti Múzeumban.

Az alap-, közép- és felsőfokú oktatási területen végzett magas színvonalú munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységéért Apáczai Csere János-díjjal tüntették ki Horváthné Molnár Katalint, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ dékánját, főiskolai tanárt.

Réthelyi Miklós miniszter és Hoffmann Rózsa államtitkár kiemelkedő óvodai pedagógiai munkájáért Brunszvik Teréz-díjat adományozott: Czlennerné Illés Líviának, a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala főtanácsosának.

Kiemelkedő gyógypedagógiai munkájáért Éltes Mátyás-díjat adományoztak Fazekas Ferencnének, a soproni Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának.

Réthelyi Miklós miniszter és Hoffmann Rózsa államtitkár az alap- és középfokú oktató-nevelő munkát végző tanároknak, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelkedő tevékenységéért Németh László-díjat adományozott:
Józsa Tamásnak, a győri Hild József Építőipari Szakközépiskola igazgatójának.


˝Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj Kulturális Tagozat" díjazottjai:


A magyar kultúra napján rendezett ünnepségen a megyei önkormányzattól öten kapták meg tegnap a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatért Díj kulturális tagozatának elismeréseit. Zemplenszky Gyula mosonmagy
A magyar kultúra napján rendezett ünnepségen a megyei önkormányzattól öten kapták meg tegnap a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatért Díj kulturális tagozatának elismeréseit. Zemplenszky Gyula mosonmagyaróvári keramikus, a mosonmagyaróvári Beregszásziné Nády Mária nyugalmazott könyvtáros, költő, Gáncsné Nagy Erzsébet, a megyei könyvtár nyugalmazott igazgatóhelyettese, Farkas Imre, a „győri Mikulás" és Istvánffy Miklósné népművelő, a fertőszentmiklósi művelődési ház igazgatója vehette át a díjat. Fotó: Bertleff András


Beregszásziné Nády Mária, nyugalmazott könyvtáros, költő (Mosonmagyaróvár)
Alapítója és vezetője a Mosonmagyaróváron működő Szivárvány Kör művészeti csoportnak. Magánéletében, könyvtárosi és alkotói munkásságában nagy szerep jutott – s jut ma is - a jó könyvnek, az igaz szónak. Első verseit a 90-es évek közepén a Kisalföld napilap közölte, majd a Littera Nova Kiadó lektora 1996-ban a következőket írta róla: ˝Művei jelzéses utalások, megfogalmazások, ugyanakkor pontosan dekódolható üzenetek, s a szerző természeti képekbe ágyazott érzelmi, gondolati világát hitelesen tükrözik. Képteremtő ereje a legnagyobbak egy-egy sorát juttatják eszünkbe.˝ Első verseskötete ˝Két pont között˝ címmel jelent meg 2000-ben az Alterra Svájci-Magyar Kiadó gondozásában. Hat évvel később – szintén az Alterra Kiadónál – jelent meg második verseskötete ˝Jelek˝ címmel, melynek erőssége a kiváló formaérzék és az aforisztikus, epigrammikus tömörség. Végül 2009-ben látott napvilágot harmadik kötete a gyászban fogant, „Könnycseppek fátyolában" című. Számos könyvbemutatója, felolvasó estje volt a városban, a megyében és az országban. Több publikáció és recenzió jelent meg róla és munkásságáról. 2002-ben elnyerte az ACCORDIA nívódíjat esszencia tömörségű verseiért. Beregszásziné Nády Mária a város és a megye kulturális életében betöltött szerepe és a felelősséggel végzett alkotómunkája elismeréseként érdemelte ki a Megye Szolgálatáért Díj Kulturális Tagozatának kitüntetését.

Farkas Imre, a ˝győri mikulás˝
1988 óta fontos szerepet játszik a győri és Győr környéki gyermekekéletében. Kitartásának és hitelességének köszönhetően néhány év alatt vált a ˝Győri Mikulássá˝. December közeledtével gyermekek ezrei írnak neki levelet, amelyekben verseket, rajzokat, örömteli, vagy éppen szomorú történeteket osztanak meg vele. Személyes találkozóra a Győri Nemzeti Színházban kerül sor minden esztendőben, ahol egy színes kulturális műsor keretében ajándékozza meg a gyermekeket.Ebben a szerepben Farkas Imre eredetisége és hitelessége meggyőző. Szent Miklós legendáját és szellemét, amely az egész Földet meghódította, valódi történelmi bizonyítékokkal párosítva hirdeti. Tevékenységének elismeréseként a nemzetközileg ismert Szent Miklós Béke Világtanács tagjának, majd európai képviselőjének választotta meg. Neki is nagyban köszönhető, hogy 2009-ben a fenti szervezet ˝Magyarország a Szt. Miklós Béke Országa˝ címmel tüntette ki hazánkat. Farkas Imre a fenti célok megvalósítása érdekében közhasznú alapítványt hozott létre, amely M-M vonalat is üzemeltet, ahova azóta sok ezer segélyhívás érkezett be az elmúlt évek alatt.

Gáncsné Nagy Erzsébet, a megyei könyvtár nyugalmazott igazgató-helyettese
A könyvtáros hivatást választotta és 1970-től nyugdíjazásáig könyvtárosként, illetve közművelődési szakemberként dolgozott. Munkáját szakmai igényességgel, elhivatottsággal, az új szakmai kihívások iránti nyitottsággal végezte. Ezt bizonyítja az is, hogy az egyetemei diploma és a felsőfokú angol nyelvvizsga megszerzése mellett számos tanfolyamon és továbbképzésen folyamatosan gyarapította szakmai ismereteit. Napi munkája mellett rendszeresen publikált a helyi és az országos szaksajtóban. Angol nyelvtudásának köszönhetően sokat tett a magyar könyvtárügy angol nyelvterületen való megismertetéséért, miként az angol szakmai eredmények hazai terjesztéséért is. Szakmai körökben különösen a Magyar Könyvtáros Egyesület Helyismereti Könyvtárosok Szervezetében végzett tevékenysége ismert, mely szervezetnek egyik alapító, majd elnökségi tagjaként segítette annak munkáját. 2003-ban megírta e szervezet első tíz éves történetét, mely önálló kötetben is megjelent. Szakfelügyelőként segítette a megye települési könyvtárainak munkáját szakmai tanácsaival, jobbító szándékú észrevételeivel. A minőségbiztosítás könyvtári elterjesztésével elősegítette a könyvtárak közötti együttműködést és a könyvtári szolgáltatások színvonalának emelését

Istvánffy Miklósné, népművelő, a fertőszentmiklósi Művelődési Ház igazgatója
közel másfél évtizede tölti be Fertőszentmiklós városában a közművelődési munkakört. Óvoda-pedagógusi képesítése mellé a közművelődési és felnőttképzési menedzser képesítést is megszerezte.
A művelődési központ élén lelkiismeretesen, szakmai hozzáértéssel és lelkesen végzi közművelődési munkáját, törekedve arra, hogy az intézmény kulturális kínálata széles körű lakossági érdeklődésre tartson számot. Munkája során összefogja a civil szervezeteket, segíti törekvéseiket, felismerve azok közösségformáló erejét. Vezetése alatt a művelődési ház nemcsak külső megjelenésében vált esztétikus intézménnyé, de tartalmában is megújult. Érdeklődése szerteágazó, szinte a művelődés minden területére kiterjed. Munkája során törekszik a folyamatos megújulásra. Ennek érdekében minden lehetőséget, tapasztalatcserét, továbbképzést megragad ismereteinek gyarapítására. Rendkívül kreatív, fáradhatatlan és ötletgazdag. Itthon, vagy akár külföldön megszerzett tapasztalatait, ismereteit hatékonyan alkalmazza munkájában. Rendkívül jó kapcsolatteremtő képességének, szervezőkészségének köszönhetően, szakmai munkája során jelentősen fellendült Fertőszentmiklós város kulturális élete. A kultúra iránti elkötelezettsége és a hosszú évek óta végzett szakmai munkája elismeréseként részesül a Megye Szolgálatáért Díj Kulturális Tagozatának kitüntetésében, a 2011. évi Magyar Kultúra Napján.

Zemplenszky Gyula, keramikus (Mosonmagyaróvár)
Egy fazekas dinasztia ma élő leszármazottja. Az elődök szakmai örökségét adja tovább évtizedek óta a fazekasság iránt érdeklődő fiataloknak, hűen képviselve a népművészet tiszta értékeit. Először 1978-ban, Sopronban mutatkozott be a ˝Kisalföld népi díszítőművészete˝ című kiállatáson, amelyet azóta több mint húsz, hazai és külföldi kiállítás követett. Díjak, elismerések sora mutatja, hogy Zemplenszky Gyula népművészi munkássága évtizedek óta magas színvonalat képvisel. Legfontosabb szakmai elismerései között meg kell említeni az 1984-ben átvett ˝Népművészet Ifjú Mestere" és az 1991-ben odaítélt ˝Népi Iparművész˝ címet, valamint az 1992-ben az Országos Népművészeti Kiállításon kapott Gránátalma díjat. Ezen elismeréseken kívül még további tizenkettő kitüntetés birtokosa. Közülük a Mosonmagyaróvár Várostól kapott kitüntető emlékérmet 2000-ben vehette át a Zemplenszky-dinasztia mosonmagyaróvári működésének 100 éves jubileuma alkalmából, a család nevében. Az elmúlt évben „Ezüstkoszorús Mester" kitüntető címmel jutalmazták meg azért az áldozatos munkájáért, amellyel a fiatal tehetségeket vezeti be a fazekasság, a népművészet rejtelmeibe. Kézműves remekei messze földön ismertek és képviselik a város, a megye hírnevét. Zemplenszky Gyula a tiszta forrásból táplálkozó népművészet méltó örököseként, e hagyományok őrzője és továbbadójaként, magas színvonalú népművészeti alkotómunkájával érdemelte ki a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj Kulturális Tagozatának kitüntetését.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kitüntetettjei

A magyar kultúra napján megrendezett győri városi ünnepségen elismeréseket adtak át. A Győr Közművelődéséért díjat dr. Konczosné Szalai Katalinnak, a Gyermekek Háza igazgatóhelyettesének adták át. A G
A magyar kultúra napján megrendezett győri városi ünnepségen elismeréseket adtak át. A Győr Közművelődéséért díjat dr. Konczosné Szalai Katalinnak, a Gyermekek Háza igazgatóhelyettesének adták át. A Győr Művészetéért díjat Kocsis Rozália, a Vaskakas Bábszínház igazgatója, valamint a Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kollektívája kapta (felvételünkön Szegediné Bozzay Katalin igazgató). Fotó: Bertleff András


A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Győr Művészetéért díjat Győr város polgármestere 10/06/01/2011. számú határozatával Kocsis Rozáliának, a Vaskakas Bábszínház igazgatónőjének adományozza.

Kocsis Rozália 1992-ben lett a Vaskakas Bábszínház tagja, majd 1997-től vezetője. Az akkor még nagyon fiatal, útja elején járó színház az irányítása alatt igen gyorsan vált országosan, sőt nemzetközileg is számon tartott, elismert teátrummá.

Kocsis Rozália az intézmény igazgatása mellett számos dramaturgi és rendezői munkát végzett, nem csak a Vaskakas Bábszínházban, hanem az ország számos más bábszínházában is. Tenniakarása, a bábművész szakma iránti elkötelezettsége folytán több éven keresztül volt a Magyar Bábművész Szövetség alelnöke.

Munkája elismeréseként 2006-ban Blattner-díjjal tüntették ki, 2010-ben pedig a Pécsi Nemzetközi Felnőttbábfesztivál legjobb színésznőnek járó díját nyerte el.

A Győr idegenforgalmi és turisztikai életében mérföldkőnek számító Győrkőcfesztivál ötletgazdája, s csapatával, a Vaskakas Bábszínházzal megvalósítója.

A Bábszínházba járó gyerekek ezrei ismerik, s jó barátként köszönnek rá az utcán vagy a Vaskakas Bábszigetén.

Kocsis Rozália Győr város kulturális életében végzett kimagasló művészi tevékenységének elismeréséül részesül a díjban.


A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Győr Művészetéért díjat Győr város polgármestere 11/06/01/2011. számú határozatával a Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kollektívájának adományozza.

A Kovács Margit Általános Művelődési Központ 30 éve rajztagozatos iskolaként indult, mely 1992-ben kézműves szakképzéssel, 2005-ben pedig művészeti szakközépiskolai képzéssel és alapfokú művészetoktatással bővült. Az iskola nagy figyelmet fordít a széleskörű műveltség kialakítására, a művészetek megismertetésére. Vallják, hogy a művészi kifejezés lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy megértsék a körülöttük lévő ember alkotta és természetes látható világot. Segít a gyermekeknek megismerni saját művészeti és kulturális örökségüket, esztétikai látásmódjukat, a művészek látásmódját, és hozzájárul saját érzékenységük fejlesztéséhez.

Az iskola kollektívájának köszönhetően az intézmény tanulói rangos nemzetközi és magyar pályázatokon, kiállításokon, versenyeken kapták illetve kapják meg a szakma és a közönség elismerését. A tantestület minden tagja kiemelten támogatja a művészeti nevelést, felismeri annak jellemformáló erejét.

A Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kollektívája Győr város kulturális életében végzett több évtizedes művészeti tevékenységének elismeréséül részesül a díjban.


A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Győr Közművelődéséért díjat Győr város polgármestere 12/06/01/2011. számú határozatával dr. Konczosné Szalai Katalinnak, a Gyermekek Háza igazgatóhelyettesének adományozza.

Dr. Konczosné Szalai Katalin 21 éve dolgozik Győrben, a közművelődésben. tevékenységének fontos része volt az amatőr művészeti csoportok színvonalas bemutatkozási lehetőségeinek szervezése, lebonyolítása. Szervezte az „Éneklő Ifjúság" városi, illetve megyei bemutatóit, közreműködött a Kisfaludy Napok kulturális seregszemle előkészítésében és lebonyolításában.

7 éve a Gyermekek Háza igazgatóhelyetteseként összehangolja, irányítja és felügyeli az intézmény szakmai munkájának egészét. Szervezi az intézmény PR tevékenységét, irányításával, munkatársaival együtt nagy hatékonysággal vesznek részt helyi és országos hatókörű pályázatokon.

Katalin a civil társadalom építésében is kiveszi a részét. Társaival 2005-ben létrehozta az Aranykapu Közművelődési Közhasznú Alapítványt, melynek ő a kuratóriumi elnöke. Az alapítvány célja: a gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály szabadidős programjainak szervezése, gyermek, ifjúsági közösségek kialakításának segítése, közösségfejlesztés.

Dr. Konczosné Szalai Katalin Győr város kulturális életében végzett kimagasló közművelődési tevékenységének elismeréséül részesül a díjban.


Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Vidos Tibor úrnak, a Győri Balett műszaki vezetőjének, a város által szervezett kulturális nagyrendezvények hang-, fény- és színpadtechnikájának magas színvonalú megvalósítása, koordinálása során végzett tevékenységének elismeréséül A Győri Városháza ezüst emlékérmet adományoz.


Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Dr. Hájos Zoltán úrnak, Dunaszerdahely polgármesterének, a városok közti kulturális kapcsolatok kibővítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért elismerő oklevelet és könyvjutalmat adományoz.


Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagy Frigyes úrnak, Dunaszerdahely nyugalmazott alpolgármesterének, a városok közti kulturális kapcsolatok kibővítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréséül oklevelet és könyvjutalmat adományoz.


Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Ibolya Ildikó asszonynak, a dunaszerdahelyi Művelődési Központ igazgatónőjének, a felvidéki magyarok kulturális élete érdekében végzett kiemelkedő munkájáért, a magyar nyelvű színjátszás mind szélesebb körben történt megismertetéséért oklevelet és könyvjutalmat adományoz.


Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Czellárik Mária asszonynak és dr. Czellárik Sándor úrnak az anyaország és a felvidék kulturális értékeinek megőrzése érdekében végzett példaértékű karitatív tevékenységükért A Győri Városháza ezüst emlékérmet adományoz.
nyugatmagyar.hu

Korábbi bejegyzések

Portfolio.hu Online Gazdasági Újság

Híradó

HunHír.Hu