86 éves korában elhunyt vitéz dr. Csorba Boldizsár

 
 (nyugalmazott szombathelyi ügyvéd,) az '56-os Nemzetőrség altábornagya és az '56-os Nemzeti Párt vezetője
 
A Családja azt kívánta, hogy minden nagy dobraverés nélkül (szinte csak családi-baráti közösség részvételével) legyen  lelke üdvösségéért a hétfő délelőtti szentmise megtartva és utána a szombathelyi új temetői temetési búcsúztatás...
Arról azonban 'hál Istennek nem rendelkeztek, hogy így utólagosan a Világlap Online webportálon,
a közülünk eltávozott öreg nemzetőr barátomtól még ezzel a kis megemlékezéssel is el ne búcsúzhassak:
Isten adjon örök nyugodalmat, öreg nemzetőr Bajtársam, Barátom! Emléked tovább él közöttünk!
 
(A felvétel 2011.06.04-én, a Cs. B. kezdeményezésére és anyagi hozzájárulásával létrehozott kegyeleti
magánemlékhelyen, a trianoni nemzetgyalázó és országrabló paktumra történt megemlékezés után készült.
Fotó: +Gyömörey Károly.)
 
A szombathelyi hivatásos és hatósági acsarkodók  talán felsóhajtottak, hogy a kegyeleti emlékhely lepusztulása (az eddigi hatósági beidézgetések, a szándékos rongálások és a bűnösök futnihagyása után,) Boldizsár barátom elhunytával önmagától végleg megoldódik.
Értesülésem szerint korai volt az örömük, mert ezután majd valamelyik szombathelyi szervezet fogja az emlékhelyet gondozni és üzemeltetni.
*B.Kiss-Tóth László (nemzetőr őrnagy) 2014.07.15.
 

Korábbi bejegyzések

Portfolio.hu Online Gazdasági Újság

Híradó

HunHír.Hu