Hol vannak a Hungaristák?


Molnár Lajos
 Ez a szó, hogy Hungarista, először Kossuth Lajos által a "legnagyobb magyarnak" nevezett Széchenyi István szájából hangzott el.

      Széchenyi azokat a magyarokat nevezte hungaristának, akik minden erejüket, fizikai és anyagi erejüket, vetették latba, és egzisztenciájukat, ha kellett az életüket áldozták a Magyar Nemzet felemelkedése, megerősödése, szabadsága érdekében.
      Petőfi Sándor ezt úgy fogalmazta meg, hogy a nemzet szabadságáért, nem csak a szerelmét, de ha kell az életét is feláldozza. Úgy gondolom, Széchenyi szellemében Petőfit, vörös sipkás bajtársait és a 13 Aradi vértanút is bátran nevezhetjük hungaristának, hiszen a legdrágábbat, az életüket áldozták a nemzetért.
      1920-ban a gyalázatos Trianoni béke /?/ diktátum után, - ami nemzetünket szinte a pusztulás szélére sodorta, - voltak elszánt, az életüket is feláldozni kész férfiak, a Rongyos gárdisták, akik fegyverrel szálltak szembe az Antant diktátummal., megmentve Sopront és környékét. Ők is hungaristák voltak! Ezek a rongyos hungaristák ott harcoltak a Magyar Honvédség előtt, amikor 1938-ban megkezdődött az elszakított területek részbeni visszaszerzése és a II. Világháborúban is a legelszántabban, harcoltak az előre törő bolsevista áradat, a Vörös Hadsereg ellen, amely mögött ott settenkedtek a hatalomra éhes magyar kommunisták, a későbbi, a nemzetet eláruló kollaboránsok.
      Amikor a Nemzet végveszélybe került 1944-ben és a hatalmát féltő Horthy körüli klikk le akarta tenni a fegyvert az ellenség előtt, azok vették át a hatalmat, akik esküjükhöz ragaszkodva, a reménytelen helyzet ellenére is az utolsó csepp vérükig hajlandók voltak fegyverrel szembeszállni az előre törő ellenséggel. Akit sikerült is 1/2évig feltartóztatni.
      Az a sok tízezer magyar fiatal, akik önként jelentkeztek a Hunyadi és Hungária páncélgránátos hadosztályokba, a különböző fegyveres alakulatba, méltó utódai voltak az 1848-as vörös sipkásoknak, a Rongyos gárdistáknak és Kossuth, Széchenyi Petőfi szellemében büszkén, vallották magukat hungaristáknak.
      A háború után hatalomba került kommunisták és nemzetellenes, liberális, kozmopolita kollaboránsok,ezeket a hungaristákat kikiáltották fasisztáknak, nyilasnak, országot kifosztó gyilkosoknak. Ezt azzal bizonygatták, hogy a háború zűrzavarában, különösen Budapest 102 napos, a teljes körülzárástól még 52 napig tartó ostroma idején, néhány száz nyilas karszalagos rabló, gyilkos, bűnöző, katonaszökevény és ellenálló vegyült el a harcoló hungaristák között, akiket a háború után könnyű volt összemosni és minden nyilas karszalagost fasiszta gyilkosnak bélyegezni.
Arról senki nem beszél, hogy a "zavarosban halászó" bűnösök ellen a Hungarista Számon kérő szék vette fel a harcot és sok bűnözőt el is ítélt. Közismert példa, hogy azt a papot, aki nyilas karszalaggal a karján és pisztollyal az oldalán üldözte a zsidókat, a hungarista Számon kérő Szék tartóztatta le és zárta börtönbe. Miután a Vörös hadsereg elfoglalta Budapestet került kézre Kun Páter akit ki is végeztek.
Arról sem beszélnek, hogy a nyilas karszalagos "ellenállók"/?/ az árpádsávos karszarszalagot gyorsan vörösre cserélték és hű szovjet-kollaboránsok lettek.
      1945 és 1956 között kialakult az a szovjeteket szolgalelkűen kiszolgáló kommunista rendszer, amit nyugodtan, kegyetlen diktatúrának lehet nevezni.
Százakat, ezreket végeztek ki, tíz és százezreket üldöztek, zártak börtönbe vagy küldtek a szovjet GULAG-ra.
Ebben a szomorú és reménytelen helyzetben is voltak bátor, önzetlen magyarok, akik megpróbáltak tenni valamit a kommunista diktatúra ellen a Nemzeti gondolat jegyében. Széchenyi szellemében Ők is "hungaristák" voltak. Fehérváry István, aki maga is áldozata volt a rendszernek, "Börtönvilág Magyarországon" című dokumentum értékű könyvében állít emléket a nemzetért szenvedő hősöknek, mártíroknak.
      1956. október 23.-án néhány ezer hazafis érzelmű bátor, áldozatkész ember, civilek, katonák szembeszálltak a kommunista rendszerrel, ami napok alatt kártyavárként omlott össze. Ez azért volt lehetséges mert a néhány ezer bátor fegyveres forradalmárt az egész nemzet támogatta, kivéve a kollaboráns államhatalom tagjait és pereputtyukat. Széchenyi, ha élne, hungaristának nevezné ezeket a bátor, Pesti és vidéki Srácokat és felnőtteket.
Mert valóban nincs semmi különbség az 1848. as vörös sipkások az 1920-as Rongyos gárdisták, az 1944-es önkéntesek és az 1956-os hősök között bárminek is nevezik őket. Bátrak, hősök, magyarok voltak, Hungaristák!
       Az elmúlt 70 év posztkommunista, reformkommunista, liberális kozmopolita politikusainak, újságíróinak, a rendszer urainak és haszonélvezőinek volt érdeke, és megbocsájthatatlan bűne, hogy mindenkit, aki embertelen, igazságtalan rendszerül ellen szót emelt, esetleg tett is valamit, azt azonnal fasisztának, hungaristának, nyilasnak, kiáltsanak ki és tegyék lehetetlenné.
       A rendszerváltás után volt két olyan szervezet, amelyik bátran felvállalta a hungarista jelzőt. Győrben a Magyar Nemzeti Arcvonal, Budapesten a Pax Hungaria Mozgalom. Azonban minden rendszerváltó/?/ párt elhatárolódott a "hungarista" elnevezéstől és fel is léptek a két szervezet ellen Így mindkét szervezet a feloszlatás és önfeloszlatás sorsára jutott.
       Azonban ne felejtse el senki, hogy a 15 millió magyar között még sok százezer, ha nem millió hungarista él! Nem fasiszták, nem nyilasok nem gyilkosok, nem bűnözők, hanem hazájukat szerető minden ellenségtől megvédeni szándékozó, bátor önzetlen magyarok, akik, ha kell bátran kiállnak a gátra.
       Nem kell szervezetbe tömörülni, mert csak feladják magukat üldözőiknek, Nem kell egyenruhában virítani, mert azonnal nyilasnak, fasisztának, jobb esetben egyenruhás bűnözőknek nevezik és üldözik őket.
Azonban a szívükben a lelkük mélyén maradjanak meg hungaristának, mert lehet, hogy ebben a zűrzavaros világpolitikai helyzetben szükség lehet arra, Hogy a Magyar Nemzet, esetleg a Magyar állam fennmaradásáért, az 1848-as, az 1920-as, az 1944-es és 1956-os hősök az igazi hungaristák nyomába kell lépni!

2017 augusztus 20.
Molnár Lajos
Cleveland
A Hungária Szabadságharcos Mozgalom Elnöke

/Forrás: dr. Hegedüs Endre 2017.08.20-i levele/*B.Kiss-Tóth László

Reklám

Korábbi bejegyzések

Portfolio.hu Online Gazdasági Újság

Híradó

HunHír.Hu