In memoriam Baráth Imréné

Sajnos ismét jött a szomorú hír.Egy olyan ember távozott az élők sorából, aki anyai szeretetével,és kedves,önzetlen magatartásával kivívta minden ismerőse tiszteletét.A magyar - nóta szeretete mindvégig kísérte életét, akinek sajnos a sors nem adta meg , hogy tovább élhessen, kiszakította őt a földi világból a hatvanas éveiben.Irénke néni, - minden ismerőse így szólította - nem csupán kedves ismerős volt, hanem mint féltő,óvó szerető barát is a sorok írójának. Viszonylag korán kellett neki egyedül nevelnie gyermekeit, amit tisztességgel vitt véghez. Mindig a jóra, a becsületességre és a kitartó szorgalomra tanította őket.Példaértékű odaadással igazgatta kisebbik lányának énekesi karrierjét,és szigorú szülői gondossággal irányította tanulmányait, amelynek eredményeképpen felsőfokú végzettséggel és több iskolával büszkélkedhet Szandi.Amikor az ilyen dolgokról beszélgettünk , nem szégyelltem kimondani, hogy példaként lehet a mai cigányság számára az a küzdeni akarás, amellyel Szandi lányának életét irányította. Sokszor küzdelmek árán is,de az egyenesen elképzelt,kitűzött célokat anyai csökönyösséggel,szinte "beleverte" lányába, hogy ha ő már nem lesz, Szandi könnyebben tudjon boldogulni . A nagyobb testvérek már házastársként nem szorultak annyira segítségre,azért is helyezte a legnagyobb hangsúlyt a még a maga útját kereső legkisebbik lányára.Betegségébe beletörődve is a számok birodalma vette őt körül, hiszen könyvelői feladatait az utolsó időkig végezte, amellyel nagyon sok ember számára nyújtott segítséget.A szeretet,az odaadás, a küzdelem immár pihenni tért Irénke nénivel együtt. Most már az angyalok vigyázzák álmait, és a sok - sok betegség után, megnyugvást talál az égi országban. Új otthonában talán kicsit könnyebb lesz neki,bár családtagjai nélkül kell folytatnia az égi világot, ahol mennyei fényesség veszi körül angyali lelkét. Nyugodjon békében drága Irénke néni!

Gulyás Attila

Reklám

Korábbi bejegyzések

Portfolio.hu Online Gazdasági Újság

Híradó

HunHír.Hu