PETÍCIÓ BEKE ISTVÁN ÉS SZŐCS ZOLTÁN ERDÉLYI SZÉKELYMAGYAR HAZAFIAK SZABADONBOCSÁJTÁSÁÉRT! (Zaymus Eszter (CitizenGO) 2018.07.20-i levele)


https://www.citizengo.org/sites/default/files/styles/large/public/images/kep.jpg?itok=XFNPLwke

Szabadságot Beke Istvánnak és Szõcs Zoltánnak!
https://go.citizengo.org/rs/907-ODY-051/images/al%C3%A1%C3%ADrom%20gomb.png
Kedves László !

Biztosan Önhöz is eljutott a két székely fiatal, Beke István és Szõcs Zoltán ügye, akiket terrorizmus vádjával ítélt öt év letöltendõ börtönbüntetésre a román legfelsõbb bíróság. Azzal gyanúsították õket, hogy bombát akartak robbantani Kézdivásárhely fõterén, a román nemzeti ünnepre szervezett - 2015. december elsejei - katonai parádén. A vádat röviden petárdák birtoklására, és egy lehallgatott beszélgetésre alapozzák, viszont a tényeket megismerve látszik, hogy valójában azért lettek a román igazságszolgáltatás célpontjai, mert magyarként nemzetükért munkálkodtak.
Morvai Krisztina európai parlamenti képviselõ, Gaudi-Nagy Tamás és Almási Lajos készítettek egy dokumentumfilmet az ügyükrõl, melyben rámutatnak, Beke István és Szõcs Zoltán ártatlanul lettek elítélve. A film 
itt érhetõ el.

Számos szervezet és magánszemély állt ki az erdélyi fiatalokért, többek között az Erdélyi Magyar Ifjak, a Fidelitas, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, a Magyar Ifjúsági Értekezlet, a Magyar Ifjúsági Tanács, a Minta ifjúsági szervezet, a KMKSZ Ifjúsági Szervezet, a Via Nova – Új út és VMSZ Ifjúsági Fórum képviselõi.

Több helyen tüntettek Bekéékért az utóbbi hetekben, 
Erdélyben és Felvidéken is. Tõkés László európai parlamenti képviselõ kézdivásárhelyi felszólalásában kifejtettejogi és politikai téren is folytatni kell a küzdelmet az igazságért. Úgy véli, Klaus Johannis államfõnek kegyelembe kell részesítenie a két foglyot, nem azért, mert rászorulnak, hanem mert a kiszabadításukra ez a legrövidebb út. Grüman Róbert, a háromszéki RMDSZ ügyvezetõ elnöke elmondta, abban bíznak, hogy Bukarestben is észreveszik: a két elítélt nincs magára hagyva, a közösség szolidáris velük, és eredményre vezetnek a rendelkezésre álló demokratikus eszközök.

Tõke Ervin, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke szerint „A román nemzetpolitika egy olyan útra lépett, amely nem tudjuk hova vezet. Elvittek két székelyt közülünk. Holnap ki lesz a következõ? Világos, hogy azt kívánják, hogy megtorpanjunk a jogaink követelésében, és megfélemlítsék azokat a fiatalokat, akik kiállnának nemzetük ügyeiért.”

Dr. Kékesi Raymund jogász is felkarolta az ügyet, felvette a kapcsolatot az elítéltek családjaival, és petíciót indított a CitizenGO oldalán. Az alábbiakban az õ petícióját közöljük, csatlakozzunk hozzá minél többen, és osszuk meg azt ismerõseinkkel!


>>> citizengo.org/hu/pr/164278-szabadsagot-beke-istvannak-szocs-zoltannak

Üdvözlettel:
Zaymus Eszter
és a CitizenGO csapata
E petíció aláíróinak célja, hogy a román hatóságok és bíróságok helyezzék hatályon kívül azt a jogi szempontból megalapozatlan, és ilyen formában etnikai alapon, az erdélyi és romániai magyar kisebbség megfélemlítésének céljából meghozottnak tûnõ ítéletet, mellyel öt év letöltendõ szabadságvesztésre ítélték Beke Istvánt és Szõcs Zoltánt.
A kezdeményezés támogatóinak célja mindemellett annak elérése, hogy az ártatlanul elítélt két székely hazafi felmentésének és szabadon bocsátásának érdekében a magyar kormány és a magyar diplomácia alaptörvénybe foglalt kötelességének megfelelõen tegyen meg minden tõle telhetõt és módjában állót, hiszen e két ember nem csupán erdélyi magyar, hanem egyúttal magyar állampolgár is.
!!! Nem ez az egyetlen eset az elmúlt idõben, amikor a román hatóságok és bíróságok csupán azért hoznak ítéletet vagy döntést ellenünk, legalábbis a kárunkra, mert az alperes, az igénylõ, a vádlott magyar. Ennek bizonyítására elegendõ a kolozsvári magyar alpolgármesterre, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégium románoknak ítélésére vagy a marosvásárhelyi katolikus magyar iskolára és magyar egyetemi karra, vagy a marosvásárhelyi mentõparancsnok ügyére, a korábban visszaszolgáltatott, ám a napokban újraállamosított ratosnyai Bánffy-erdõkre gondolnunk, és a lehetséges példák sorolása ezzel korántsem véges. A két székely elítélésének e magyarellenes folyamat részeként történõ megítélését segítheti továbbá, hogy  ugyancsak 2018. július 4-én történt, hogy az illetékes román bíróság újabb döntésében is megerõsítette: a román állam nem adja vissza a Batthyáneumot, a világhírû könyvtárat és tudományos gyûjteményt a magyaroknak, azaz az erdélyi magyar katolikus egyháznak.
Kérem, segítsen aláírásával, hogy közösen elérhessük: mind a magyar, mind a román kormány tegyen meg mindent e szégyenletes és a jogbiztonságot lábbal tipró ítélet megsemmisítéséért, és két erdélyi magyar nemzettársunk mielõbbi szabadon bocsátásáért.
Kérem továbbá, hogy ossza meg rokonaival, ismerõseivel és barátaival, valamint minél több emberrel mind a Facebookon, mind az egyéb internetes közösségi oldalakon és a rendelkezésére álló egyéb médiumokon keresztül e petíció linkjét és hírét. Segítsen abban, hogy minél több emberben tudatosítsuk azt a Szabó Dezsõ-i alapigazságot, hogy minden magyar felelõs minden magyarért, ráadásul minden magyar ember tehet is valamit a többi magyarért.
Köszönettel:
Dr. Kékesi Raymund
U.i.: További részleteket az ügyrõl a petíció oldalán talál.
*B.Kiss-Tóth László 2018.07.20.